KWARANTANNA I IZOLACJA- nowe zasady

KWARANTANNA I IZOLACJA

Na czym polega?

 • kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, z powodu ryzyka zakażenia;
 • izolacja – odosobnienie osoby chorej na SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem testu.

Izolacja domowa

Trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli twój stan zdrowia będzie tego wymagał.

Kwarantanna

Kwarantanna dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.

Czas trwania kwarantanny, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19:

 • z kontaktu z osobą zakażoną – 7 dni,
 • w wyniku skierowania na test (lekarz wystawił skierowanie) – trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 7 dni,
 • dla wracających z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji – 10 dni,
 • dla wracających z spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji – 14 dni.

Podczas kwarantanny:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

Kto nie podlega obowiązkowej kwarantannie:

 • osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie,
 • osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19,
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które chorowały na COVID-19, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.