herb Gminy Będzino

Transmisja obrad LIX (59) Sesji Rady Gminy w Będzinie

Transmisja obrad LIX (59) Sesji Rady Gminy w Będzinie
https://www.youtube.com/watch?v=FVXATE6LRwM