Lokalne Partnerstwa ds. Wody – Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie w warunkach zmieniającego się klimatu.

W dniu 06.12.2021 r. przedstawiciele Gminy Będzino uczestniczyli w powiatowym spotkaniu inaugurującym powstanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie koszalińskim w ramach Planu rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022 ? 2030.

Wszystkie związane z tym działania adresowane do Rolników w naszym powiecie i koordynowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, mają na celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, podejmowanie wspólnych działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodą i ograniczanie strat w produkcji rolniczej związanych z deficytem lub nadmiarem wody. Szczegółowe informacje dotyczące Lokalnych Partnerstw ds. Wody są dostępne na stronie ZODR: www.zodr.pl w zakładce: Lokalne Partnerstwa ds. Wody.

Poniżej przedstawiamy ankiety informacyjne dla Rolników, dotyczące problemów z wodą do celów rolniczych jako podstawę do wykonania zestawienia niezbędnych inwestycji w poprawę gospodarki wodnej w gminie Będzino.
Wypełnioną ankietę prosimy przesyłać na adres: i.swigon@zodr.pl .

Rolnicy_Ankieta

opublikowano 22 grudnia 2021