Lokalni poszukiwacze na tropie będzińskiej historii

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie pozyskał dofinansowanie z programu Patriotyzm Jutra, zorganizowanego przez Muzeum Historii Polskiej.

Fundusze zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. ?Lokalni poszukiwacze na tropie będzińskiej historii?. Na 938 złożonych wniosków z całej Polski, dofinansowanie otrzymało jedynie 131, w tym ten z Będzina. Projekt będzie realizowany na terenie gminy od 1 maja do 30 października. Ma przyczynić się do wzrostu wiedzy oraz świadomości mieszkańców gminy Będzino na temat historii lokalnego osadnictwa. W tym celu młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy Będzino, przyjmując rolę Lokalnych Poszukiwaczy Historii odnajdzie osoby – Osadników, którzy są świadectwem tych czasów. Ich wspomnienia i stare zdjęcia zostaną opublikowane na utworzonej stronie internetowej oraz audiomapie. Następnie przez Lokalnego Historyka w szkołach zostaną przeprowadzone lekcje Historii ziemi będzińskiej. Działania będą poprzedzone szeroką kampanią informacyjną w mediach lokalnych
i społecznościowych. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie zorganizuje konkurs “Poznaj będzińskie dziedzictwo”, którego celem będzie rozpropagowanie informacji o dziedzictwie kulturowym i powojennym, zabytkach z terenu gminy Będzino poprzez wyłonienie prac konkursowych w kategorii: widokówka, praca plastyczna, plakat lub zdjęcie. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowany Dzień Osadnika w Dobrzycy, na którym zostaną zaprezentowane efekty projektu. Możliwa będzie wspólna dyskusja, wspomnienia, zostanie przeprowadzony koncert, gra terenowa, inscenizacja przygotowana przez szkoły oraz wystawa grupy historycznej. Do projektu planuje się zaangażowanie różnych grup społecznych – od OSP i koła gospodyń po lokalne firmy. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 23 tys. zł, przy całkowitej wartości projektu 29 tys. zł.

opublikowano 14 maja 2018