W Urzędzie Marszałkowskim w dniu 19 marca 2014r. Wójt Gminy Henryk Broda podpisał umowę na „Budowa infrastruktury melioracyjnej – obręb Mścice, Gmina Będzino” która zostanie dofinansowana kwotą 270 000,00zł w ramach działania PO Ryby 2007-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Inwestycja przede wszystkim poprawi jakości życia mieszkańców oraz znacząco wpłynie na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego.