Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy dnia 2 października 2020 r. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wspólnie z funkcjonariuszami I Komisariatu Policji w Koszalinie przeprowadzili kampanię społeczną „Białej wstążki”. Kampania jest prowadzona w ponad 50 krajach na całym świecie. W okresie trwania kampanii organizatorzy zachęcają szczególnie mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć akcję. „Biała wstążka” symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Celem obchodów jest „szerzenie idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju, głoszenie tolerancji i zwiększanie świadomości społeczeństwa”.

W tym dniu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie można było spotkać w Szkołach  Podstawowych w Mścicach, Łeknie, Tymieniu, Dobrzycy oraz w Przedszkolu w Mścicach. W ramach kampanii społecznej pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne również odwiedzili Wójta Gminy Będzino i pracowników Urzędu. Symbolem Światowego Dnia Bez Przemocy jest biała wstążka, którą pracownicy socjalni przypinali uczniom w/w szkół, pracownikom urzędu i przedszkola.