mlgrZarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. “Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na operacje polegające na „Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” oraz „Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″

Termin składania wniosków:

od 28 grudnia 2011 r. do 24 lutego 2012 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo,

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach – dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną. Wnioski należy składać osobiście bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursach:

• Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, limit dostępnych środków wynosi – 1 591 326,52 zł, środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i sektora społecznego

• Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – 530 442,09 zł w tym:

– limit dostępnych środków dla sektora publicznego – 464 136,83 zł

– limit dostępnych środków dla sektora gospodarczego i sektora społecznego – 66 305,26 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym: formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR i wykaz niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, które dołącza się do wniosku, dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

• Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka: www.mlgr.pl

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl oraz www.lgr.wzp.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo, nr tel. 94 342 79 71 oraz drogą elektroniczną: biuro@mlgr.pl

[nggallery id=5]