Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe i brak energii elektrycznej w dniu 6 grudnia imprezy z okazji Dnia Mikołaja przeniesiono na inne terminy, i tak w dniu 9 grudnia na sali widowiskowej w Dobrzycy Rada Sołecka wspólnie z Domem Kultury i Kołem Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy zorganizowała dla dzieci przedszkolnych i szkolnych „Bal mikołajkowy”.

W trakcie imprezy, w której wzięło udział ponad 100 osób odbyło się spotkanie z „Mikołajem”. Obdarował on wszystkie przybyłe dzieci paczkami. Wspólna zabawa przy orkiestrze trwająca kilka godzin zintegrowała wszystkich, i dzieci, i rodziców i młodzież, która także uczestniczyła w spotkaniu. Imprezy „mikołajkowe” odbyły się również w Domu Ludowym w Tymieniu, Domu Kultury w Będzinie oraz w świetlicach w Strachominie, Dobrym, Mścicach i Wierzchominie.