Młodzież zapobiega pożarom

Gmina Będzino wraz z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Będzina, Dobrzycy, Mścic realizując zadania z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej uczestniczy w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej odbywa się w etapach:

1. Eliminacje środowiskowe (na szczeblu szkół) w terminie do 20 marca 2014 roku.
2. Eliminacje gminne, które odbyły się w dniu 22 marca 2014 roku w Zespole Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach
3. Eliminacje powiatowe, których gospodarzem będzie Gmina Będzino odbędą się 12 kwietnia 2014 roku o godz. 10 00 w ZS im. Ludzi Morza w Mścicach.

opublikowano 7 kwietnia 2014