Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Informacyjny w Będzinie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Urzędem Gminy
Będzino, serdecznie zaprasza na indywidualne spotkanie – rozmowę ze specjalistą
ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

 

  • wsparciu z Funduszy Europejskich,
  • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • zasadach pozyskania dofinansowania,
  • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Najbliższy Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się:

11 października  2022 r. w godzinach od 09:00 do 11:30 – sala narad w Urzędzie Gminy Będzino,

76-037, Będzino 19.

 

Dla kogo?

Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

 

Organizator spotkania:

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie

Al. Monte Cassino 2, 75 – 412 Koszalin

tel. 94 31 77 405/407/409

e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

opublikowano 10 października 2022