Monitorujemy stan czystości powietrza

Gmina Będzino w ramach realizacji porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu „Czyste Powietrze” zakupiła stację pomiarową do monitorowania czystości powietrza SYNGEOS AIR. Czujnik stacji mierzy stężenie pyłów PM 1, PM 2,5 oraz PM 10 w czasie rzeczywistym. Dodatkowo podaje podstawowe parametry powietrza takie jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie atmosferyczne. Wyniki pomiarów prezentowane są w formie raportu graficznego na stronie Gminy Będzino: www.bedzino.pl oraz na mapach pod adresem https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10

Wszystkim mieszkańcom przypominamy o możliwości skorzystania z dofinansowania na zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych jakie są dostępne w ramach Programu „Czyste Powietrze” . Zachęcamy do odwiedzenia strony programu https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/ lub kontaktu z Gminnym Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym przy Urzędzie Gminy tel. 094 31 62 541