Możliwe opóźnienia w odbiorze odpadów od mieszkańców.