Na naukowo i wesoło w Sarbinowie

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie zaprasza serdecznie 20 października br. (12.00-16.00) rodziny oraz miłośników ekologii na Dni Otwarte w Transgranicznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie, które odbędą się pod hasłem „Organizmy wskaźnikowe wód powierzchniowych”.

Spotkanie rozpocznie się krótką prezentacją multimedialną, podczas której będzie można zdobyć wiedzę dotycząca organizmów wodnych pełniących rolę bioindykatorów (wskaźników czystości wód) ze szczególnym uwzględnieniem organizmów występujących w Morzu Bałtyckim. W pierwszej części zajęć laboratoryjnych uczestnicy z użyciem mikroskopów nauczą się rozpoznawać gatunki małży, skorupiaków, wieloszczetów itd. Z kolei podczas drugiej części zajęć praktycznych samodzielnie będą mogli oni zbadać parametry wody: temperaturę, odczyn, twardość, przewodnictwo i zawartość w niej związków biogennych. Równolegle z zajęciami naukowymi będą odbywać się warsztaty artystyczne. Chętne osoby zaprosimy do wykonania obrazów z piasku, piłeczek antystresowych oraz różnych figur z masy solnej, np. świeczników, z akcentami morskimi.

Po zajęciach przyjdzie czas na relaks. Przy dźwiękach muzyki gitarowej będzie można włączyć się do wspólnego śpiewu lub wziąć udział w licznych rodzinnych grach i zabawach. Dla regeneracji energii zostanie zorganizowany poczęstunek – grillowane kiełbaski, kawa i herbata oraz słodkości.

Przez cały czas trwania „Dni Otwartych” będzie można również zwiedzać ekspozycje multimedialne Transgranicznego Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie. Dodatkowo swoje prace będą prezentować rękodzielnicy.

Ze względu na organizację zajęć laboratoryjnych chętnych bardzo prosimy o zgłoszenie swojego udziału pod nr tel. 94/711-01-51, (-55).

Projekt pn. „Organizmy wodne jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 Serdecznie zapraszamy!

opublikowano 19 października 2018