W dniu 21 października 2016 r. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń wyróżniającym się  nauczycielom z naszego regionu.

Miło nam poinformować, że w tym gronie znalazła się nauczycielka Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie – p. Irena Jaworska. Została ona odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowano Panią Irenę za kształtowanie proekologicznych postaw uczniów i za opiekę nad Szkolnym Kołem Ligi Ochrony Przyrody. Koło działające w szkole w Łeknie od wielu lat jest zaliczane do najlepiej działających kół w regionie koszalińskim.

opublikowano 26 października 2016