Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, którego organizatorem na szczeblu centralnym jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów, ich promocja a także zachęcanie mieszkańców do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu oraz przygotowanie producentów do ubiegania się o odpowiednią prawną ochronę, zgodną ze standardami obowiązującymi w UE.

W związku z powyższym, ZODR Barzkowice wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego jest koordynatorem finału regionalnego. Konkurs odbędzie się w dniu 26 lipca 2014 r. w Szczecinie.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zaprezentują produkty spełniające warunki według Regulaminu na najlepszy produkt żywnościowy. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 4 lipca 2014 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Zachodniopomorskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 73-134 Barzkowice Dopisek: Konkurs “Nasze Kulinarne Dziedzictwo”.

Karta_zgłoszeniowa

Regulamin