Wójt Gminy Będzino informuje, że od 1 lipca obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego , które zostały ujednolicone  i weszły w życie na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów.

Druki  mają zastosowanie na terenie całej Polski – w każdej gminie.

Druki dostępne są w BIP Gminy Będzino w zakładce PODATKI  oraz na stronie  podatki.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory    zostały      określone    uchwałą  Rady  Gminy w Będzinie.