NOWE WYPOSAŻENIE DLA GOK

W minionym tygodniu do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie trafiło nowe wyposażenie przeznaczone do organizacji spotkań plenerowych. Jest to działanie prowadzone w ramach projektu pn. „Strefy Aktywności Społecznej” realizowanego przez Środkowopomorską Grupę Działania. Podczas spotkania  uroczyście na ręce dyrektora Jerzego Łuczaka przekazano tablet, aparat fotograficzny, nagłośnienie i namiot wielkości 3×6 m.  Pozyskany sprzęt posłuży mieszkańcom do organizacji wydarzeń w placówkach ośrodka kultury i plenerze.