Nowi sołtysi już wybrani!

Dzień 19 listopada 2019 roku był dniem wyborów sołtysów i rad sołeckich w dwóch sołectwach  naszej gminy. W związku z podziałem sołectwa Będzinko na dwa sołectwa, Wójt Gminy zwołał zebrania wyborcze w sołectwie Będzinko i w nowo utworzonym sołectwie Barnin/Zagaje.

O godz. 18.00 w sali GOK w Będzinie odbyło się zebranie wyborcze sołectwa Będzinko, które poprowadził Zastępca Wójta Gminy Będzino, Pan Dariusz Markowski. Obecnych było 45 mieszkańców, którzy wybrali na sołtysa Pana Marka Kalickiego.

W skład rady sołeckiej weszli następujący mieszkańcy: Pani Katarzyna Kubicka, Pani Małgorzata Kuczyńska, Pan Mirosław Krupa i Pan Andrzej Matuszewski. Zastępca Wójta pogratulował Panu Kalickiemu oraz członkom rady sołeckiej wyboru i wręczył materiały pomocne w pracy sołtysowi.

Następnie o godz. 19.30 w świetlicy w Barninie odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Barnin/Zagaje. Obecnych na zebraniu było 34 mieszkańców, na sołtysa wybrało Pana Grzegorza Bereźnickiego. W zebraniu wziął udział także Radny Rady Gminy w Będzinie, Pan Piotr Kołpacki.

W skład rady sołeckiej weszli: Pani Anna Naszydłowska, Pani Ewa Bereźnicka, Pan Marcin Jasiński, Pani Katarzyna Rutkowska. Zastępca Wójta Gminy Będzino, Pan Dariusz Markowski złożył gratulacje Panu Bereźnickiemu oraz radzie sołeckiej i wręczył materiały pomocne w pełnieniu funkcji sołtysa.

Dziękujemy mieszkańcom sołectw Będzinko i Barnin/Zagaje za liczny udział w zebraniach oraz za wszelkie głosy w dyskusji. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy  i życzymy dużo życzliwości , chętnych do współpracy mieszkańców i wiele satysfakcji z pełnienia funkcji członkom rad sołeckich oraz sołtysom.

opublikowano 21 listopada 2019