Nowy okres zasiłkowy – ważne informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie  informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

– zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
– świadczenia “Dobry Start” – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł

na nowy okres zasiłkowy w formie papierowej są przyjmowane  od dnia 1 sierpnia 2020 roku w godzinach pracy Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie  tj.: poniedziałek, wtorek, środa 7:00 – 15:00, czwartek 8:00 – 16:00.

W okresie od 1 lipca 2020 r. wnioski można składać drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2020 r. można to zrobić również w formie papierowej.

Wnioski można składać drogą elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

  • Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tylko wnioski o świadczenie wychowawcze i dobry start);
  • Portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację spowodowaną COVID-19 oraz ograniczeniami w obsłudze klienta, zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną.

Nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ (świadczenie zostało przyznane do 31 maja 2021 r. i od 1 lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski o jego kontynuację, w wersji elektronicznej, a od 1 kwietnia 2021 r. w wersji papierowej)

Informacje o świadczeniach można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 94 316 2337 wew. 25.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
Rafał Turlej

opublikowano 11 sierpnia 2020