Nowy projekt z Działaj Lokalnie

„Trasa pieszo-rowerowa przez łąki i pola do Bałtyku: Będzino, Komory, Będzinko, Sarbinowo” to tytuł nowego projektu, który będzie realizowany na terenie gminy Będzino w ramach programu Działaj Lokalnie.

Celem projektu jest integracja mieszkańców gminy i osób ją odwiedzających, propagowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury oraz promocja walorów turystycznych okolic Gminy Będzino. Projekt przygotowały mieszkanki Będzina – Agnieszka i Anna Kwiatkowska. Wsparcia udzielił również Sołtys i Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie.

Na swoje działania pomysłodawcy projektu otrzymają 4610 zł dofinansowania z programu Działaj Lokalnie, całkowita wartość projektu wynosi 6900 zł.

Sołtys Będzina, Adam Śnieżko gratuluje i dziękuje pomysłodawczyniom za chęć działania na rzecz dobra wspólnego mieszkańców. Jednocześnie prosi wszystkie chętne osoby, które chciałyby pomóc w realizacji projektu o kontakt pod nr tel. 691-948-078.

opublikowano 18 czerwca 2015