W dniu 15 stycznia b.r. odbyły się wybory Sołtysa oraz uzupełnienie składu Rady Sołeckiej w sołectwie Tymień. Zebranie otworzył Zastępca Wójta Gminy Będzino Dariusz Markowski. Większością głosów nowym sołtysem został Franciszek Adamiuk.

Skład nowej Rady Sołeckiej sołectwa Tymień przedstawia się następująco: Irena Malarewicz, Elżbieta Tatarynowicz- Dłutek, Marek Grudzień i Barbara Janowska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu tak ważnych funkcji!