Nowy wzór karty osoby przyjętej na zakwaterowanie

nowy wzór karty osoby przyjetej na zakwaterowanie