Nowy wzór karty osoby przyjętej na zakwaterowanie

opublikowano 17 listopada 2022