Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o umorzeniu postępowania dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno.