OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustanowienia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie zarządzonych na dzień 21 czerwca 2020 r.

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kagjcvbf’ admin_preview_bg=”]

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BĘDZINO
z dnia 20 maja 2020 roku

Na podstawie Zarządzenia Nr 134/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przesunięcia daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie, w okręgu wyborczym nr 2, w związku z postanowieniem Nr 8/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I, z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz Postanowienia Nr 5/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I, z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania , ustanowienia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 994, z dn. 24.02.2020 r.) w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie zarządzonych na dzień 21 czerwca 2020 r. podaje się do publicznej wiadomości:

Numer stałego obwodu głosowania Granice stałego obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Miejscowości: Barninek, Dobiesławiec, Mścice, Łubniki, Podamirowo, Przybyradz, Radomno, Strzeżenice. Dom Ludowy
w Mścicach
sala nr 1

Wymieniona Obwodowa Komisja Wyborcza jest właściwa dla celów głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika.
Siedziba wymienionej komisji jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca powinien zgłosić Komisarzowi Wyborczemu ( art. 53b Kodeksu Wyborczego) do dnia 8 czerwca 2020 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, z późn. zm.) może w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy, o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu ( art. 56 Kodeksu Wyborczego).
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, w terminie do dnia 16 czerwca 20020 roku, mogą zgłosić Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie I zamiar głosowania korespondencyjnego.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Będzino, budynek nr 19, pokój nr 8, albo pod nr telefonów: 94 3162 – 538, 94 3162 530 lub w formie elektronicznej, adres e-mail d.koklowska@bedzino.pl.

Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu głosowania tj. 21 czerwca 2020 r. ,w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski


[/av_textblock]

opublikowano 21 maja 2020