Miło nam poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna w Mściach jest Uczestnikiem  Konkursu Lasów Państwowych pn. „Drewno jest z lasu”

Na podstawie zawartej  umowy  o wykonanie świadczeń promocyjnych ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Centrum Informacyjne Lasów Państwowych wykona w najbliższym czasie szereg działań,  mających na celu promocję:
– Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
– gospodarczej funkcji lasu,
– polskiego modelu prowadzenia trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
– drewna jako naturalnego, w pełni odnawialnego i ekologicznego surowca,
– architektury drewnianej.

Pozyskane środki w wysokości  85 000,00 zł zostały dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Działania promocyjne jakie zostaną wykonane na rzecz Lasów Państwowych – cele przyznanego wsparcia to:
1. Zwiększenie świadomości społecznej na temat wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej.
2. Zwiększenie świadomości społecznej na temat gospodarczej funkcji lasu.
3. Zwiększenie świadomości społecznej na temat misji Lasów Państwowych oraz roli jaką pełni w zakresie wspierania inicjatyw społecznych, ukierunkowanych na odpowiedzialne użytkowanie zasobów przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem surowca drzewnego.
4. Promowanie wśród społeczeństwa dobrych nawyków i postaw w zakresie wykorzystania drewna, jako w pełni ekologicznego i odnawialnego surowca.