Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Będzino

Już niedługo 4 Maja strażacy w tym nasi ochotnicy będą obchodzili swoje święto. Z tej okazji 3 Maja na mszy wieczornej w Kościele pw. Św. Antoniego w Mścicach odprawiona zostanie Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin a także dziękczynna za miniony rok. Bieżący rok zaczął się bardzo pracowicie dla naszych strażaków. Niestety działania ratownicze rozpoczęły się już kilka chwil po północy w noc sylwestrową od pożaru domu.

Do chwili obecnej trzy jednostki OSP z terenu naszej gminy uczestniczyły już w likwidacji pożarów, miejscowych zagrożeń w tym wypadków drogowych około 100 razy. Aby działania ratownicze prowadzić skutecznie i profesjonalnie uczestniczyli już w tym roku w kursie podstawowym, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz doskonaleniu prowadzonym wewnątrz macierzystych jednostek. Jednym z działań ochotników w ramach pozyskania przyszłych kadr w ratownictwie ochotniczym jest pozyskiwanie młodych adeptów, którzy w przyszłości staną się ratownikami. Odbywa się to poprzez tworzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych działających przy OSP.

W celu bardziej efektywnego dotarcia do dzieci i młodzieży Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Będzino dążą do obniżenia wieku uprawniającego działania w MDP. Obecnie wymagany wiek to 12 lat, natomiast po zmianach od września 2015 roku będzie można działać już w wieku 8 lat. Zmiana ma na celu prowadzenie szeroko pojętej edukacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, której wymiar może mieć charakter zapobiegawczy, a także prawidłowe zachowanie się w razie niebezpieczeństwa.

Jednym z tegorocznych działań OSP było zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym, który odbył się w Domu Ludowym w Mścicach. Czwórka uczniów reprezentowała naszą gminę na szczeblu powiatowym w Koszalinie w dniu 11 kwietnia 2015 roku. Patryk Jaroszewski zajął III miejsce a tym samym będzie brał udział w turnieju wojewódzkim. Ponadto nasi strażacy często udzielają się podczas uroczystości gminnych, zawodach sportowych i innych społecznie użytecznych celów. W tych kilkunastu zdaniach trudno jest opisać całą obszerną działalność ochotniczych straży pożarnych, ale podsumowując można stwierdzić, że służba ta jest wymagająca i niejednokrotnie zmusza do poświęcenia czasu wolnego.

 Krzysztof Szczur
Urząd Gminy Będzino
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej