Odbiór drogi – Borkowice-Śmiechów

W dniach 30-31 marca br. miał miejsce odbiór końcowy robót remontowych o blisko kilometrowej długości na odcinku Borkowice-Śmiechów. Remont polegał na utworzeniu ciągu pieszego w postaci chodnika oraz na wymianie nawierzchni na asfaltową ze wzmocnieniem konstrukcji wraz z nowym oznakowaniem poziomym i pionowym.

Projekt dofinansowany został z Funduszy Europejskich pt. “Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: Przebudowa drogi Borkowice-Śmiechów.” Inwestycja była realizowana przez wykonawcę STRABAG Spółka z.o.o. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 249 281,26 zł na realizację I etapu, natomiast całe przedsięwzięcie oszacowano na kwotę 8 316 980,88 zł, z czego koszt dofinansowania wyniósł 3 519 840,44 .
Zrealizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwiększy płynność ruchu oraz poprawi estetykę miejscowości i jakość życia jej mieszkańców.

opublikowano 31 marca 2020