Odbiór odpadów rolniczych na terenie gminy Będzino

Drodzy Rolnicy,

Miło nam poinformować,  że zawarliśmy porozumienie z podmiotem recyklingowym MW Recykling Mirosław Woś, Zakład Parsowo  na zadanie ?odbiór odpadów rolniczych na terenie gminy Będzino?.

Porozumienie zawarto na czas realizacji zadania tj. na lata 2020-2021.

Rolnicy mogą bezpłatnie przekazać odpady rolnicze  w zamian za otrzymanie karty przekazania odpadów rolniczych.

Przyjmowane są odpady typu: folia LDPE, rękawy do magazynowania zbóż, folia biała i czarna z sianokiszonki i belotów, PP HDPE opakowania typu skrzynki, beczki, worki big bag po nawozach (oddzielnie folia i worek big bag), worki po nawozach.

Do zadań podmiotu świadczącego usługi będzie należało:

*przyjęcie odpadów  od mieszkańców gminy Będzino w siedzibie MW Recykling Mirosław Woś, Zakład Parsowo

*lub odbiór z miejsca składowania odpadów rolniczych od mieszkańców gminy Będzino.

Przyjęcie lub odbiór odpadów  rolniczych odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym 602 746 164 ustaleniu z wykonawcą.

Nadzór nad realizacją zadania sprawuje gmina Będzino.

opublikowano 31 marca 2021