Odbiór odpadów segregowanych w dn. 19.05.2021 r.

Uwaga ! Informacja z PGK

Z przyczyn kadrowo-sprzętowych w dniu dzisiejszym nie odbędzie się odbiór odpadów segregowanych (plastik, szkło i makulatura). Odpady odbierzemy w dniu jutrzejszym. Analogicznie może zostać przesunięty odbiór odpadów “czwartkowych” na piątek. Odpady zielone zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem.