Dnia 18 sierpnia br. na placu rekreacyjnym w parku w Mścicach odbył się Festyn Wiejski zorganizowany przez radę Sołecką w Mścicach przy współudziale Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie oraz Starostwa Powiatowego w Koszalinie. W trakcie imprezy zaprezentowało się dziesięć zespołów ludowych z folklorem pomorskich i kresowym („Spotkanie różnych kultur”), przeprowadzone zostały  gry i zabawy dla dzieci, które mogły skorzystać również ze zjeżdżalni i pałaców dmuchanych, odbyła się loteria fantowa oraz wystąpiła grupa taneczna z pokazem sztucznych ogni.

Przy obficie zaopatrzonych bufetach, wspaniałej pogodzie, dobrze grającym zespole przybyli uczestnicy w liczbie kilkuset osób bawili się do późnych godzin nocnych.