Odbył się VIII Festyn Wodny Gminy Będzino

W sobotę 16 czerwca br. nad jeziorem Jamno w Podamirowie odbył się VIII Festyn Wodny Gminy Będzino połączony z regatami żeglarskimi. Prognozy pogodowe nie napawały optymizmem – deszcz wisiał w powietrzu…Jednakże regaty odbyły się zgodnie z planem. Start Regat odbył się w Mielnie w 4 kategoriach jachtów, tj. DZ, kabinowe do 6-ciu m., kabinowe od 6 do 7 m., oraz powyżej 7 m.

Organizatorem imprezy był – Wójt Gminy Będzino, Starosta Powiatu Koszalińskiego, Prezes Środkowopomorskiego Regionalnego WOPR w Koszalinie, Komandor Klubu Morskiego „TRAMP” w Mielnie, Gminy Ośrodek Kultury w Będzinie, Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach oraz Szkoła Podstawowa w Będzinie z s. w Łeknie. A głównym fundatorem festynu Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka (MLGR). VIII Festyn Wodny Gminy Będzino – Podamirowo 2012 promował przedsięwzięcia Mieleńskiej Grupy Rybackiej oraz stanowił ofertę rekreacyjno – kulturową dla mieszkańców gminy Będzino.

Udział w festynie wzięły dzieci ze wszystkich szkół Gminy Będzino, drużyny żeglarskie powiatu koszalińskiego oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. W atmosferę i klimat regat żeglarskich wprowadzał wszystkich uczestników występ Chóru „Dominanta” z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza z Mścic ze specjalnie przygotowanym repertuarem piosenki szantowej. Swój dorobek artystyczny prezentował zespół ludowy „Swaty”. Podczas festynu młodzież ze Szkół Gminy Będzino pływała łódkami, które udostępniło Środkowopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie, natomiast Szkoła Podstawowa w Łeknie udostępniła kajaki. Ochotnicy z WPORu przeprowadzili kurs udzielenia pierwszej pomocy.

Amatorów dobrej rozrywki nie brakowało. Wszyscy uczestnicy festynu i regat zaproszeni zostali na gorącą kiełbaskę i tradycyjnie – grochówkę z kuchni polowej, a także otrzymali koszulki, daszki i inne gadżety promujące MLGR.

Po zakończeniu regat wręczono załogom żeglarzy puchary i nagrody, a dzieciom upominki i słodycze.

Puchary i nagrody otrzymali:

w klasie DEZETY

I miejsce – Andrzej Kierzek – TRAMP Mielno

II miejsce – Eugeniusz Rajca – TRAMP Mielno

III miejsce – Leszek Lenarcik – ZS Mścice Przygoda

w klasie Jachty Kabinowe małe do 6 m

I miejsce – Juliusz Kostrzewski – TRAMP Mielno

II miejsce – Krzysztof Piękniewski – WOPR Łabusz

III miejsce – Zbigniew Neuman – TRAMP Mielno

w klasie Jachty Kabinowe małe do 7 m

I miejsce – Janusz Czerepaniak – TRAMP Mielno

II miejsce – Jerzy Górzewski – TRAMP Mielno

III miejsce – Marian Turowski – TRAMP Mielno

w klasie Jachty Kabinowe pow. 7 m

I miejsce – Zbigniew Bobiński – TRAMP Mielno

II miejsce – Zbigniew Mezgier – TRAMP Mielno

III miejsce – Andrzej Sakowicz – TRAMP Mielno

od godz. 15.00 odbyła się zabawa taneczna dla mieszkańców przy wynajętej orkiestrze.

[youtube 7EXKb0qstzw]

[nggallery id=11]

opublikowano 19 czerwca 2012