Odbyło się spotkanie w związku z naborem do programu “Społecznik”

W dniu dzisiejszym w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie odbyło się spotkanie dotyczące pozyskiwania dotacji w ramach programu “Społecznik”. Jego organizatorem była Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, jako operator programu, ale w spotkaniu wzięły udział również przedstawicielki Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej z Koszalina.

Zarówno KARR jak i OWES to instytucje, z którymi nasza Gmina współpracuje nie od dziś. Działające na terenie Będzina koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, co roku aplikują o granty i inne formy wsparcia. Spotkanie takie jak to, bardzo w tym pomaga, gdyż oprócz podstawowych informacji, istnieje możliwość pozyskania potężnej dawki wiedzy merytorycznej i pracy na wniosku.

Warto wspomnieć, że “Społecznik” jest jednym z najpopularniejszych programów. Fundusze na tą inicjatywę pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego, zaś można ubiegać się o kwotę dofinansowania wynoszącą 5 tys. zł. Aktualny nabór zaczyna się już 3 kwietnia i potrwa do 24 kwietnia. Wnioski składa się w formie elektronicznej, poprzez system WITKAC.

-Podmiotami uprawnionymi do aplikowania w “Społeczniku” są stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, stowarzyszenia nierejestrowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, grupy nieformalne posiadające patrona.- informował Rafał Machciński, prowadzący spotkanie.- Wszelkie informacje i dokumenty aplikacyjne znaleźć można oczywiście na naszej stronie internetowej.

Podajemy zatem link do dokumentacji i zachęcamy do aplikowania o środki!