Odbyło się szkolenie dla mieszkańców Gminy Będzino

W dniu 12 grudnia 2023 r. w sali bibliotecznej Domu Kultury w Będzinie odbyło się szkolenie dla mieszkańców gminy Będzino o tematyce „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi oraz BHP w gospodarstwie”. Szkolenie przeprowadziły przedstawicielki KRUS w Koszalinie oraz przedstawiciel Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Oddział
w Koszalinie.

Po przeprowadzonym szkoleniu odbył się konkurs z wiedzy z BHP w gospodarstwie, w którym za najlepiej napisany test uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez KRUS w Koszalinie.

Ponadto odbyły się warsztaty dotyczące tematyki Tradycji bożonarodzeniowych w Polsce- wykonywanie wianków, które przeprowadziły wspólnie przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Ino Będzino” oraz przedstawiciel Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Oddział w Koszalinie.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wykonali piękne świąteczne kartki włączając się w akcję Kartka dla Szpitala.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.

opublikowano 13 grudnia 2023