W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino odbyło się szkolenie pt. „Praktyczne aspekty pracy Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych”. Wzięli w nim udział członkowie naszego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjanci z Zespołu Dzielnicowych w Będzinie, pracownicy GOPS w Będzinie, nauczyciele ze szkół z terenu naszej gminy oraz nauczycielki z przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach.

Organizatorem szkolenia był Wójt Gminy Będzino, a przeprowadziła je Pracownia Badań Społecznych „SONDA” z Krakowa. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Będzino w 2019 r.

opublikowano 18 listopada 2019