Odeszli od nas w 2017 – wspomnienie

Przed Dniem Wszystkich Świętych często zadajemy sobie pytanie o to, kto odszedł w mijającym roku. Wspominamy osoby, które zmarły w 2017 r. i które pracowały na rzecz gminy Będzino oraz lokalnej społeczności.

Edward Markiewicz

Urodził się 23 sierpnia 1938 r. w Starych Wasiliszkach. W latach 1982-1999 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Strachominie. Przez wiele lat sprawował funkcję społecznego Kuratora Sądowego. Był zastępcą prezesa ZNP, przewodniczącym Komisji Oświaty, organizował konferencje pedagogiczne z władzami oświatowymi i samorządowymi. Działał czynnie w radzie nadzorczej Gminnej Spółdzielni w Będzinie. Wykazywał się również w pracy społecznej jako radny gminy Będzino. Siostra ojca Pana Edwarda była matką Czesława Niemena, który odwiedzał wielokrotnie Strzepowo z córkami.

Ryszard Kowalik

Urodził się 12 marca 1952 roku w Dobrzycy. Po reorganizacji MBM-ów (Międzykółkowych Baz Maszynowych) podjął pracę w Spółdzielni Kółek Rolniczych najpierw w Śmiechowie, a następnie  przeszedł do  Będzina. Zawsze związany z usługami  na rzecz rolnictwa i rolnictwem, przeszedł wszystkie szczeble usług i kariery zawodowej. Pracował jako traktorzysta–kombajnista, zaopatrzeniowiec, magazynier, a od 1991 roku jako kierownik SKR w Będzinie. Przez wiele lat pełnił odpowiedzialną funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Będzinie, gdzie mieszkał wraz z rodziną. Ryszard Kowalik zmarł 24 września 2017 po ciężkiej i długiej chorobie.

Sabina Wojtala

Urodziła się w 24 czerwca 1940 r. w Majdanie Mętowskim, zmarła 20 lutego 2017 r. Pani Sabina aktywnie działała na rzecz społeczności lokalnej – przez 16 lat była sołtysem miejscowości Słowienkowo. Przez lata pełnienia tej społecznej funkcji organizowała wydarzenia w gminie oraz w swojej miejscowości, pracowała na rzecz lokalnej społeczności oraz sołectwa, dbała o mieszkańców jak o własną rodzinę. Była osobą bardzo życzliwą i pomocną, a osoby pamiętające ją do dzisiaj nie szczędzą na jej temat pochwał.

Ponadto odeszli: Andrzej Wróbel  – były sołtys Popowa, Wiesław Kozera – konserwator sieci wodno-kanalizacyjnych, Franciszek Lipiński – były radny gminy i działacz SKR.

opublikowano 1 listopada 2017