Odpady rolnicze

ODBIÓR ODPADÓW ROLNICZYCH NA TERENIE GMINY BĘDZINO W ROKU 2023
Miło nam poinformować, że zawarliśmy porozumienie z podmiotem recyklingowym MW Recykling Paulina Woś, Zakład Parsowo na zadanie
„Odbiór odpadów rolniczych na terenie Gminy Będzino”.
W ramach porozumienia rolnicy mogą bezpłatnie przekazać odpady rolnicze w zamian za otrzymanie karty przekazania odpadów rolniczych.

Przyjmowane są odpady typu: folia LDPE, rękawy do magazynowania zbóż, folia biała i czarna z sianokiszonki i belotów, PP HDPE opakowania typu skrzynki, beczki, worki big bag po nawozach (oddzielnie folia i worek big bag), worki po nawozach. Po stronie rolnika leży posegregowanie ww. odpadów zgodnie z frakcjami.

*Informujemy, że jeśli w wyniku sprawdzenia odpadów, okaże się że rolnik zmieszał odpady, odpady nie zostaną odebrane.

Do zadań podmiotu świadczącego usługi będzie należało:

odbiór odpadów z miejsca składowania odpadów rolniczych od
mieszkańców Gminy Będzino

odbiór odpadów odbędzie się cztery razy w roku, raz na kwartał (pod
koniec kwartału)

Zgłoszenia od rolników przyjmuje wykonawca: telefonicznie 602 746 164
lub mailowo:
biuro@mwrecykling.pl z podaniem: lokalizacji składowania
odpadów, imienia i nazwiska wytwórcy odpadów, określenia ilości i typu
odpadów


Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Gmina Będzino.

opublikowano 23 marca 2023