[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ id=” av_uid=’av-3u44go’]

[av_one_full first av_uid=’av-3rninc’]

[av_heading heading=’Gospodarka odpadami’ tag=’h1′ link_apply=” link=” link_target=” style=’blockquote modern-quote’ size=’40’ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’15’ margin=” padding=’10’ color=” custom_font=” custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”]
Informacje na temat odpadów i harmonogramy wywozu
[/av_heading]

[av_hr class=’custom’ height=’500′ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’350px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’20px’ custom_margin_bottom=’20px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue891′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-3fvr8w’]

[av_tab_container position=’sidebar_tab sidebar_tab_left’ boxed=’noborder_tabs’ initial=’1′ av_uid=’av-38fos8′]
[av_tab title=’Deklaracje do pobrania’ icon_select=’yes’ icon=’ue81f’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-9qbfk’]
Kontakt w sprawie nowych zasad odbioru śmieci: Eliza Szpakiewicz, UG Będzino – 943162550 , 668 018 157, e.szpakiewicz@bedzino.pl

Nowe wzory deklaracji dostępne są tutaj:

deklaracja – zamieszkałe – nowa

deklaracja – letniskowe – nowa
[/av_tab]
[av_tab title=’Opłaty’ icon_select=’yes’ icon=’ue8d3′ font=’entypo-fontello’]

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązującej od 1 lipca 2023 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.2519 ze zm. ) Wójt Gminy Będzino zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Będzino Nr LXXVII/428/23 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie określenia metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     i  ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023r., poz. 3146) – zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. 36,00 zł  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
 2. 72,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 3. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (kwota zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie).

Ważne !

Właściciel nieruchomości, który złożył po 01.01.2023 roku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą ulgę za kompostowanie bioodpadów NIE ma obowiązku składania nowej deklaracji aby to zwolnienie uzyskać.

Jeżeli właściciel nieruchomości chce skorzystać z danej ulgi powinien złożyć nową  deklarację, która jest dostępna  w Urzędzie Gminy oraz na stronie Urzędu Gminy Będzino

Nowy wzór deklaracji zawiera oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego. Jeżeli właściciel nieruchomości chce skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinien w pkt „10” zaznaczyć właściwy kwadrat ,,TAK”. Natomiast w punkcie ,,11” deklaracji dotyczącej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powinien dokonać wyliczeń zgodnie z opisami zawartymi
w deklaracji.

Dla przykładu wzór wypełnionej deklaracji.

Ważna informacja dotycząca posiadanego kompostownika przydomowego i korzystania ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów !

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin  nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji zawartych w deklaracji ze stanem faktycznym.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie, co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) zmiana stawki opłaty NIE POWODUJE konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości gdyż do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków  na bioodpady.

[av_notification title=’Płatności’ color=’green’ border=” custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’yes’ icon=’ue81f’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-20jp5k’]
Opłatę należy uiszczać co miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na konto:

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie oddział w Będzinie
13 8581 1014 0200 0143 2000 0026

W tytule wpłaty należy wpisać imię, nazwisko i adres osoby, na którą złożona została deklaracja.

Uiszczając opłatę w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Będzinie nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych opłat.
[/av_notification]

[av_notification title=’Uwaga’ color=’red’ border=” custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’yes’ icon=’ue83e’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-1uolm8′]
Opłatę uiszcza się bez żadnych wezwań i rachunków, na podstawie kwoty zadeklarowanej w złożonej deklaracji.
[/av_notification]
[/av_tab]
[av_tab title=’Harmonogram 2024′ icon_select=’yes’ icon=’ue84b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-a1z6o’]

[/av_tab]
[av_tab title=’Harmonogram 2023′ icon_select=’yes’ icon=’ue84b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-bhby8′]


[/av_tab]
[av_tab title=’Harmonogram 2022′ icon_select=’yes’ icon=’ue84b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-6tcvs’]

[/av_tab]
[av_tab title=’Harmonogram 2021′ icon_select=’yes’ icon=’ue84b’ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-7ds80′]

[/av_tab]
[av_tab title=’Jak segregować?’ icon_select=’yes’ icon=’ue829′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-98vs’]

https://naszesmieci.mos.gov.pl/
[/av_tab]
[av_tab title=’RDR Rejestr Działalności Regulowanej’ icon_select=’yes’ icon=’ue811′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-bfvhc’]
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Będzino

Lp.               Nazwa podmiotu
1. Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOSAN Krystyna Czopik,

Chałupy 20 b, 76-024 Świeszyno

NIP: 669 – 10 -06 – 102

Regon: 330262196

Nazwa zmieniona na wniosek z dnia 05.07.2018 r. na:

EKOSAN spółka z o.o.

Chałupy 13 b

76 – 024 Świeszyno

KRS: 0000624446

NIP: 4990657881

REGON: 364763492

ZAŚWIADCZENIE nr 5, GKM.6233.12 o wpisie do rejestru

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 7.11.2012r.

Rodzaj odpadów odbieranych;

-od 15 01 01 do 15 01 07

– 15 01 09

– 16 01 03

-20 01 01

-20 01 08

-od 20 01 10 do 20 01 11

-20 01 25

-20 01 28

-20 01 30

-20 01 32

-20 01 34

-20 01 36

-od 20 01 38 do 20 01 41

-20 01 80

-20 01 99

-od 20 02 01 do 20 02 03

– od 20 03 do 20 03 04

– od 20 03 06 do 20 03 07

– 20 03 99

Zgłoszono zmianę kodów odpadów na wniosek z dnia 24.10.2023 r.:

– 15 02 03

– 16 02 14

– 16 06 04

– 16 06 05

– 17 01 01

– 17 01 02

– 17 01 03

– 17 01 07

– 17 02 01

– 17 02 02

– 17 02 03

– 17 03 80

– 17 04 02

– 17 04 05

– 17 06 04

– 17 06 05*

– 17 09 04

– 20 01 01

– 20 01 13*

– 20 01 19*

– 20 01 21*

– 20 01 23*

– 20 01 27*

– 20 01 35*

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o.

ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

NIP: 669 – 05 – 05 – 783

REGON: 330253984

ZAŚWIADCZENIE nr 1, GKM.6233.1.12 o wpisie do rejestru

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z dn. l1.05.12r,

ZAŚWIADCZENIE z dnia 22.04.2013r o zmianie wpisu.

Rodzaj odpadów odbieranych;

-od 15 01 01 do 15 01 07

– 15 01 09

– 16 01 03

-od 17 01 01 do 17 01 03

-od 17 01 06 do 17 01 07

-od 17 01 80 17 01 82

– od 17 02 01 do 17 02 04

-od 17 03 01 do 17 03 03

– 17 03 80

-od 17 04 01 do 17 04 07

-od 17 04 09 do 17 04 11

-od 17 05 03 do 17 05 08

– 17 06 01

-od 17 06 03 do 17 06 05

-od 17 08 01 do 17 08 02

-Od 17.09 01 do 17 09 04

-od20 01 01 do20 01 02

-20 01 08

-od 20 01 10 do 20 01 11

-od 20 01 13 do 20 01 15

-2001 17

-20 01 19

-20 01 21

-20 01 23

-od20 01 25 do20 01 41

-20 01 80

-20 01 99

-od20 02 01 do20 02 03

-od 20 03 01 do 20 03 04

– od 20 03 06 do 20 03 07

– 20 03 99

3. ECO-SERWIS Roman Elminowski

ul. Kościuszki 23/1, 72-320 Trzebiatów

NIP: 857 – 17 -11 – 997

REGON 812512351

ZAŚWIADCZENIE nr 3, GKM.6233.3.12 o wpisie do rejestru

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z dn. 11.05.2012r

Rodzaj odpadów odbieranych;

-od 15 01 01 do 15 01 07

-od 15 01 09 do 15 01 11

-od 20 01 01 do 20 01 02

-20 01 08

-od20 01 10 do20 01 11

-od20 01 13 do20 01 15

-20 01 17

-20 01 19

-20 01 21

-20 01 23

-od20 01 25 do20 01 41

-20 01 80

-20 01 99

-od20 02 01 do20 02 03

-od20 03 01 do20 03 04

– 20 03 06

– 20 03 07

– 20 03 99

4. ATF POLSKA Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 2B

78 – 320 Połczyn Zdrój

NIP: 6721001659

REGON: 330322739

ZAŚWIADCZENIE nr 2, GKM.6233.2.12 o wpisie do rejestru

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości z dn. 11.05.2013r

Rodzaj odpadów odbieranych;

-od20 01 01 do20 01 02

-20 01 08

-od20 01 10 do20 01 11

-20 01 13 do 20 01 15

-20 01 17

-20 01 19

-20 01 21

-20 01 23

-od 20 01 25 do 20 01 41

-20 01 80

-20 01 99

– od 20 02 01 do 20 02 03

-od20 03 01 do20 03 04

– od 20 03 06 do 20 03 07

– 20 03 99

 

 

 
[/av_tab]
[av_tab title=’Poziomy odzysku’ icon_select=’yes’ icon=’ue8c5′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-ezpc0′]
Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Informacja wynikająca z przepisu art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

 • osiągnięty w 2014 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł: 21%,
 • osiągnięty w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł: 50%,
 • osiągnięty w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
  biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł: 21%

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Odzysku Odpadów ul. Lubuszan 80 76 – 004 Sianów.

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) jest ELEKTRORECYKLING Bartosz Kubicki Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ul. Kolejowa 36 64- 300 Nowy Tomyśl. Punkt odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych znajduje się pod adresem ul. Lniana 5a Koszalin
Informacja wynikająca z przepisu art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
[/av_tab]
[av_tab title=’Odpady budowlane i remontowe’ icon_select=’yes’ icon=’ue821′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-8xie8′]
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą Państwo oddać odpady budowlane i remontowe powstające podczas drobnych remontów prowadzonych samodzielnie w gospodarstwach domowych.

Do odpadów tego typu zaliczamy:

– odpady z betonu oraz gruz z remontu i rozbiórki,
– gruz ceglany,
– zmieszane odpady betonu,
– kafle,
– ceramika,
– okleiny,
– tapety,
– drewno,
– papa,
– materiały izolacyjne z wykluczeniem materiałów zawierających azbest,
– wełna mineralna,
– styropian,
– wiaderka po farbach itp.

Jeżeli remont budynku lub mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas
ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz przedmiotowych odpadów na swój koszt.

plakat z informacją o terminach i miejscach zbiórek odpadów
[/av_tab]
[av_tab title=’Czyste powietrze’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b7′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-8hpq0′]
,,Ocieplam dom i walczę ze smogiem”

 Od wielu lat mamy w Polsce problem smogu. To wszechobecny temat, szczególnie
w okresie jesienno-zimowym. Zdecydowana większość Polaków zdaje sobie sprawę ze szkodliwości wdychania zanieczyszczonego powietrza, jednak niewiele osób wie, że to przemysł i transport są głównymi przyczynami powstawania smogu, tylko źle ocieplone budynki jednorodzinne, w których do ogrzewania wykorzystuje się stare i nieefektywne piece.

Skala tego problemu jest ogromna, ponieważ 70% budynków jednorodzinnych jest źle ocieplonych lub wcale nie jest ocieplonych. I to właśnie one są odpowiedzialne za zanieczyszczone powietrze w naszym kraju.

Akcja społeczna ,,Ocieplam dom i walczę ze smogiem” jest skierowana przede wszystkim do osób mieszkających w najbardziej zanieczyszczonych regionach Polski. Na stronie www.termoodernizacja.org, znajdują się artykuły i filmy związane z ociepleniem domów jednorodzinnych, finansowaniem prac termomodernizacyjnych, a także z przysługującymi z tego tytułu ulgami podatkowymi.

Partnerem strategicznym tegorocznej Akcji jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


[/av_tab]
[av_tab title=’Zbiórka odpadów wielkogabarytowych’ icon_select=’yes’ icon=’ue848′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-8odow’][/av_tab]
[av_tab title=’Kompostownik’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-8o2w0′]

Kompostowanie – jak zacząć?

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

 • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
 • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie
  z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
 • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.

Kompostownik zakładamy od wiosny do jesieni, przy dodatnich temperaturach. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione. Miejsce, które wybierzemy powinno być nieco wzniesione, aby woda opadowa nie zalewała powstającego kompostu. Świetnym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika w bezpośrednim sąsiedztwie bzu. Krzew ten jest naturalną barierą dla zapachów powstających podczas procesu rozkładu substancji organicznych.

Najprostszym rozwiązaniem jest gotowy kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych. Układa się w nim warstwami zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco. Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo resztek roślinnych.

Kompostownik drewniany można wykonać z desek lub okorowanych i zaimpregnowanych belek. Zaczynamy od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian układamy deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szpary, aby zapewnić odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.

Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Dzięki temu uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także swoisty system wentylacyjny, bez którego powstawanie kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost. Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem. Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy rozkład materiału.

Co wrzucamy do kompostownika? Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy
i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę i siano.

Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Dojrzewanie kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. Stosowanie kompostu nie grozi przenawożeniem ani zatruciem środowiska, jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika. Dzięki stosowaniu kompostu uboga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/58-kompostowanie-jak-zaczac
[/av_tab]
[av_tab title=’Projekty uchwał i regulaminów’ icon_select=’yes’ icon=’ue811′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-96k0g’]


[/av_tab]
[/av_tab_container]

[/av_one_full][/av_section][av_one_full first av_uid=’av-jw5yg’]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Komunikaty dotyczące odpadów’ color=” style=’blockquote modern-quote’ custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” av_uid=’av-de068′][/av_heading]

[av_blog blog_type=’taxonomy’ link=’post_tag,36′ blog_style=’blog-grid’ columns=’4′ contents=’excerpt’ content_length=’content’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ items=’4′ offset=’0′ paginate=’yes’ av_uid=’av-74l7c’]
[/av_one_full]