Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Będzino

O G Ł O S Z E N I E

 

          WÓJT  GMINY  BĘDZINO  ZAPRASZA NA  SPOTKANIE  Z  MIESZKAŃCAMI  SOŁECTWA 

   BĘDZINO  W  DNIU  29  LIPCA  2021 R.  W  SALI DOMU  KULTURY W BĘDZINIE  O  GODZ.  19.00  Z  ZACHOWANIEM  REŻIMU  SANITARNEGO

 

TEMATEM  SPOTKANIA  BĘDZIE :   WYBÓR  SOŁTYSA  SOŁECTWA  BĘDZINO

 

Z  POWAŻANIEM
WÓJT  GMINY  BĘDZINO
MARIUSZ  JARONIEWSKI

opublikowano 19 lipca 2021