Ogłoszenie KOWR o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 135 położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzchominko – otwórz