Ogłoszenie o konsultacjach społecznych województwa zachodniopomorskiego

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu: “Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu” – otwórz