Ogłoszenie o naborze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza nabór uczestników do Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? edycja 2021. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne. Celem programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6. wykonywaniu czynności dnia codziennego ? w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ? także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do dnia 19.04.2021 r. Udział w programie jest bezpłatny W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS w Będzinie pod numerem 94 3162-337

Środki finansowe na realizację programu w wysokości 195 228,00 zł zostały pozyskane z ogólnopolskiego Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

opublikowano 15 kwietnia 2021