Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim mieszkańców sołectwa Barnin/Zagaje