Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim mieszkańców sołectwa Będzinko