Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o zaplanowanym na dzień 24 listopada 2017 r. I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej – grunty rolne działka nr 219 część o pow. 3,3300 ha (R IVa 3,3300 ha) obręb ewidencyjny Będzino (KW18911).