W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. w gminie Będzino odbędzie się ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych, w którym wezmą udział pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy współudziale Policji. Jego celem jest próba oszacowania liczby osób bezdomnych w Gminie. Wskazanie miejsc, w których przebywają osoby bezdomne dodatkowo pozwoli na dotarcie do nich z propozycją wsparcia i konkretnej pomocy.
GOPS w Będzinie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji, które mogłyby być pomocne w zlokalizowaniu osób bezdomnych na terenie naszej Gminy.
Informacje proszę zgłaszać do 8 lutego br. pod numerem telefonu GOPS 943162307 bądź e-mail:  gops_bedzino@zeto.koszalin.pl

opublikowano 7 lutego 2017