Opłaty za śmieci

Urząd Gminy Będzino przypomina o obowiązku dokonania deklarowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, z tym, że pierwsza wpłata do 15 lipca 2013r.

Wpłaty można dokonać tylko na konto:
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie o/Będzino
nr konta:  13 8581 1014 0200 0143 2000 0026

opublikowano 17 czerwca 2013