Orkan “Ksawery”

W dniach 5, 6 grudnia 2013 roku Gminę Będzino jak inne regiony nawiedził orkan ,,Ksawery’’.
W wyniku porywistego wiatru nastąpiły liczne awarie sieci elektro – energetycznej, przez co wystąpiły utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarstw oraz sieci wodociągowych. W związku z sytuacją w tryb pracy ciągłej uruchomione zostało Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, w ramach którego sztab monitorował zagrożenia na terenie gminy.

Największe straty powstały przy zdarzeniu w Dobiesławcu, gdzie drzewo przewróciło się na budynek gospodarczy. Uszkodzeniu uległ dach obiektu. W Mścicach drzewo przewróciło się na dwa samochody osobowe. W Komorach drzewo niebezpiecznie pochyliło się i stwarzało zagrożenie dla obiektu mieszkalno – gospodarczego. W miejscowościach: Komory, Dworek, Zagaje, Będzino, Wierzchominko, Smolne, Wierzchomino drzewa zatarasowały drogi. W Borkowicach zagrożenie spowodowała oderwana blacha z budynku mieszkalnego.

W związku z awarią sieci elektro – energetycznej, w wyniku której nastąpił brak dostaw wody podjęto decyzję o dowożeniu wody do celów gospodarczych, do najbardziej potrzebujących gospodarstw. W miejscowości Tymień wodę dowieziono specjalistycznym samochodem z Państwowej Straży Pożarnej z Koszalina. Dodatkowo wodę dowieziono do miejscowości: Dobrzycy , Mścic, Łopienicy, Smolne.

W Mścicach w związku z wydłużającym się czasem awarii sieci elektroenergetycznej, pompy wody zasilono w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego o dużej mocy, który został zadysponowany z OSP Mielenko z pobliskiej Gminy Mielno. Dzięki temu w godzinach od 6 – 22 mieszkańcy Mścic, Dobiesławca, Podamirowa po dniu przerwy znów otrzymali dostawę wody, która awaryjnie była dostarczana 72 godziny. W celu zabezpieczenia hydroforni w Tymieniu i Dobrzycy został zadysponowany agregat prądotwórczy z Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, który nie został użyty gdyż naprawione zostały sieci elektro – energetyczne. W związku z powyższym wznowione zostały dostawy wody.

Dodatkowo w pilnych przypadkach użyczano mieszkańcom agregatów prądotwórczych będących na wyposażeniu jednostek OSP. Ponadto jednostki straży pożarnej w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego wspierały również sąsiednią Gminę Mielno w usuwaniu skutków orkanu. Należy podkreślić postawę obywatelską mieszkańca Strachomina, który udostępnił prywatny agregat, którym zasilono hydrofornię w Strachominie.

Łącznie na przełomie 5 dni podjęto 30 interwencji wykorzystując:

  • 6 samochodów OSP w tym 37 ratowników
  • 1 samochód PSP w tym 2 ratowników
  • 1 samochód Straży Gminnej w Będzinie – 1 strażnik
  • Pracowników UG i GZK w Będzinie – 8 osób

Sporządził: Krzysztof Szczur
Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

[nggallery id=98]

opublikowano 10 grudnia 2013