W dniu 20.10.2022 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przyznane środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu. Z ramienia Samorządu Województwa  Zachodniopomorskiego w spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Zarząd OSP ubiegał się o dotację w 2018 r., lecz wówczas znalazł się na 2. miejscu listy rankingowej. Opłaciło się jednak cierpliwie czekać na tzw. rezerwie, bo lipcu obecnego roku Straż otrzymała szczęśliwą informację o możliwości realizacji projektu. W ramach zadania  OSP zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 7000 litrów, z napędem 4×4 i kabiną załogową 6-osobową. Pojazd będzie również wyposażony w instalację zraszaczową, która będzie mogła być użyta przy likwidacji i ograniczaniu skażeń chemicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 1 155 000,00 zł, z czego dofinansowanie na poziomie 85% to prawie milion złotych.