OSP Będzino z umową na wóz strażacki

Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie w wyniku przeprowadzonego w grudniu przetargu wyłoniła dostawcę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Pozytywnie zweryfikowano jedyną złożoną w przetargu ofertę, która wpłynęła od firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała.

Cena samochodu, którą zaproponował wykonawca  wyniosła 1 499 985,00 zł (brutto), co przekraczało posiadany przez OSP budżet na ten cel, jednak dzięki pozytywnej decyzji Rady Gminy Będzino udało się zwiększyć dla OSP posiadane środki finansowe (wkład własny), by ostatecznie stowarzyszenie mogło zawrzeć umowę z wykonawcą.

Planowany do zakupienia samochód będzie posiadał zbiornik wody o pojemności 7 tys. l oraz napęd 4×4.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Będzinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu

opublikowano 19 kwietnia 2023