Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy pod koniec ubiegłego roku złożyła wniosek o dofinansowanie w naborze z działania 3.4 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20. W wyniku podjętych wysiłków jednostka szczęśliwie znalazła się na liście rankingowej i została wskazana do otrzymania dofinasowania. W miniony poniedziałek, 22. lipca 2019 r. wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa podpisał umowę o dofinansowanie przeznaczając na projekt ponad 1,2 mln zł dofinansowania unijnego stanowiące aż 85% całości inwestycji. Pozostałe 15% wkładu własnego dołoży do jej realizacji z własnych budżetów Gmina Będzino oraz OSP. Dzięki dotacji, jednostka zakupi nowy samochód ratowniczo – gaśniczy wyposażony w innowacyjną na naszym terenie funkcję podawania suchej piany (tzw. CAFS). Poza wozem druhowie nabędą także kamerę termowizyjną i dron wyposażony w dwie kamery – termowizyjną oraz przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu. OSP w Dobrzycy otrzymało finansowe wsparcie z działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, stąd zarówno zakup wozu, jak i dodatkowego wyposażenia, posłuży głównie do walki z efektami zmian klimatu (m.in. wichury, wiatrołomy, podtopienia, susze), ale również do akcji poszukiwawczych.

Jak podkreślił podczas podpisywania umowy wicemarszałek „to długo wyczekiwany i pierwszy w historii OSP Dobrzyca nowy wóz ratowniczo – gaśniczy”. W tym samym naborze  wsparcie otrzymało łącznie 14 OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego. W naszym powiecie na dofinansowanie załapał się jeszcze tylko OSP Świeszyno i OSP Mielenko.  W ramach wszystkich prowadzonych projektów zakupione zostaną m.in. trzynaście nowych wozów strażackich, trzy łodzie ratunkowe, pięć dronów, quad i wiele innych sprzętów służących ochronie przeciwpożarowej.

Zdjęcia: UM WZP

Tekst: Michał Szczur

Powyższe działanie jest realizowane w ramach projektu pn. Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 3.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.